Cruise-1b Tickets: Ouranoupolis to Mount Athos (Noon, 2:00pm)

Daily departures at 14:00

Cruise-1b Tickets: Ouranoupolis to Mount Athos (Noon, 2:00pm)

Daily departures at 14:00